baner

VI Kołobrzeski Maraton Rowerowy | Kołobrzeg | 21–23 sierpnia 2011 r.

Szukaj:

Regulamin

Regulamin Maratonu Kołobrzeskiego na podstawie :
REGULAMINU PUCHARU POLSKI W SZOSOWYCH MARATONACH ROWEROWYCH 2011
www.supermaraton.org/regulamin

I. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Bicykl” w Kołobrzegu
Biuro Maratonu – Hala Milenium – Kołobrzeg ul. Łopuskiego 38 (rejestracja, start, meta)
Baza Maratonu – Hala Milenium – Kołobrzeg ul. Łopuskiego 38 (noclegi i ognisko)
www.sport.kolobrzeg.pl

II. CEL MARATONU
1. Popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce.
2. Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej.
3. Promowanie regionów i miejscowości, przez które prowadzić będą trasy maratonów.
5. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

III TERMIN I PROGRAM
19. sierpnia 2011 (piątek)
godz. 16.00 – 22.00 – rejestracja zawodników w biurze maratonu
godz. 20.00 – odprawa techniczna.
20. sierpnia 2011 (sobota)
godz. 06.30-08.30 – rejestracja zawodników w biurze maratonu,
godz. 08.30 – uroczyste otwarcie maratonu
godz. 08.45 – start honorowy (500 m ulicami miasta całą grupą)
godz. 09.00 – start ostry w 10 osobowych grupach (co 2 – minuty)
godz. 18.30 – ognisko i zabawa przy muzyce (Baza Maratonu)
godz. 24.00 – zamknięcie tras maratonu
Punkt Start/Meta będzie czynny do godz. 24.00
Kto po tej godzinie dojedzie na metę zgłasza fakt w recepcji Hali Milenium.
Uczestnicy jadą samodzielnie lub w grupach. Uczestnicy maratonu, którzy będą zmuszeni przerwać jazdę muszą samodzielnie wrócić do Kołobrzegu.
21. sierpnia 2011 (niedziela)
godz. 10.00 – 12.00 wręczenie nagród i medali

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego. Dopuszcza się przesłanie na adres:
STR „ BICYKL” ul. Zapleczna 7G/13 78-100 Kołobrzeg
wypełnionego formularza zgłoszeniowego lub też w ostateczności dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze organizacyjnym imprezy.
2. Dokonanie opłaty startowej w wysokości 50 zł na konto:
Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej BICYKL
ul. Zapleczna 7G /13, 78-100 Kołobrzeg
nr konta: Bank PEKAO SA nr 45 1240 6508 1111 0010 3636 1169.
z dopiskiem „maraton” oraz NUMEREM ZGŁOSZENIA z listy uczestników.
Mieszkańcy Kołobrzegu opłata startowa: 30 zł.
Brak potwierdzenia przez organizatora wpływu opłaty startowej skutkuje koniecznością okazania dowodu wpłaty w biurze organizacyjnym zawodów lub też przesłania potwierdzenia wpłaty w sposób określony przez organizatora.
3. Zgłaszanie udziału w maratonie i dokonanie wpłaty wpisowego do dnia 13.08. 2011 r. Po tym terminie organizator nie gwarantuje pełnych świadczeń.
4. W przypadku rezygnacji ze startu na mniej niż 7 dni przed maratonem organizator nie zwraca wpisowego.
5. Prawo startu w maratonie mają osoby, które ukończyły 18 lat. Młodzież w wieku 16 – 18 lat ma prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu znajdującym się na stronie internetowej: www.supermaraton.org tylko na dystansie do 100 km.
6. Każdy uczestnik jest zobowiązany osobiście do podpisania oświadczenia. / przy rejestracji /
7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
8. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie maratonu, w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją..

V. ZASADY
1. Maraton rozgrywany będzie zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych tymi przepisami będzie decydowała Komisja Sędziowska.
3. Maraton będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.
4. Wszyscy uczestnicy maratonu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Ruchu Drogowego.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
6. Każdy uczestnik musi posiadać dwa numery startowe. Jeden na kierownicy, a drugi przypięty na plecach. Brak numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z karą do dyskwalifikacji włącznie.
7. Nie można korzystać z pomocy podczas trwania maratonu oprócz pomocy udzielonej wyłącznie przez organizatora i innych uczestników maratonu. W sprawach spornych rozstrzyga decyzja Komisji Sędziowskiej. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy równoznaczne jest z karą do dyskwalifikacji włacznie.
8. Maraton odbywa się z podziałem na grupy wiekowe oddzielnie w kategorii rowerów szosowych i innych.
9. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu oraz do szczególnej troski o środowisko naturalne.
10. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

VI ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH WPISOWEGO
1. Wyżywienie na trasie w punktach żywieniowych.
2. Imienny medal ukończenia maratonu.
3. Obsługa sędziowska na trasie maratonu.
4. Pomiar czasu.
5. Ubezpieczenie od NNW podczas trwania maratonu.

VII KATEGORIE WIEKOWE i RODZAJE ROWERÓW

Mężczyźni:

– M I- do 18 lat (rok ur. 1994 i młodsi)
– M II – od 18 do 30 lat (rok ur. 1993 – 81)
– M III – od 31 do 40 lat (rok ur. 1980 – 71)
– M IV – od 41 do 50 lat (rok ur. 1970 – 61)
– M V – od 51 do 60 lat (rok ur. 1960 – 51)
– M VI – od 61 lat (rok ur. 1950 i starsi)

Kobiety:

– K I- do 18 (rok ur. 1994 i młodsze)
– K II – od 18 do 30 lat (rok ur. 1993- 81)
– K III – od 31 do 40 lat (rok ur. 1980 – 71)
– K IV – od 41 do 50 lat (rok ur. 1970 – 61)
– K V – od 51 do 60 lat (rok ur. 1960 – 51)
– K VI – od 61 lat (rok ur. 1950 i starsze)

VIII RODZAJE ROWERÓW

1. Rower inny to taki, który posiada opony o szerokości powyżej 34 mm i kierownicę inną niż baranek.
2. Każdy rower który nie spełnia razem tych dwóch warunków (opona i kierownica inna niż baranek) zaliczany będzie do rowerów szosowych.
3. O rozmiarze opony decyduje jej rzeczywisty, a nie podany przez producenta rozmiar. Sędzia ma prawo dokonać pomiaru szerokości opony przed startem.
4. O klasyfikacji roweru ostatecznie decyduje sędzia maratonu przed startem.
5. O dopuszczeniu do udziału w maratonie rowerów poziomych, „handbike” i tandemów (bez klasyfikowania), decyduje organizator.
IX GRUPY STARTOWE 1. O kolejności startu grup i ich składzie decyduje: a. deklarowany w zgłoszeniu dystans – najpierw 264 km, dalej 152 km i na końcu 83 km, b. deklarowany w zgłoszeniu czasu przejazdu , 2. Startujemy w grupach 10 osobowych co 2 minuty.

X KARY
1. Na wniosek własny, uczestników lub organizatora możliwe jest wymierzenie następujących kar:
a) Kara czasowa.
b) upomnienie
c) Dyskwalifikacja.
2. Kary wymienione w ust. 1 a-b wymierzane są przez organizatora, w ust. 1c przez Komisję Sędziowską.

XI PROTESTY
1. Protesty do Organizatora Maratonu należy składać jedynie w formie pisemnej do godziny 24:00 – 20 sierpnia 2011 r.
2.Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator Maratonu nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż o godzinie 09:00 – 21 sierpnia Organizator Maratonu ogłasza oficjalne wyniki.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na maraton i powrotu z niej.
2. Każdy uczestnik bierze udział w maratonie na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania maratonu. 4. Uczestnik maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych: tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Każdy uczestnik mam prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.
5. Trasy maratonu będą oznakowane systemem pasków na słupkach znaków drogowych. Jeden pasek oznacza jazdę na wprost, dwa paski skręt w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, trzy paski skręt w lewo na najbliższym skrzyżowaniu.
6. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.POBIERZ – oświadczenie 2011-1
POBIERZ – oświadczenie niepełnoletniego-1.pdf


www.supermaraton.org       Maraton Rowerowy Żądło Szerszenia  Supermaraton Rowerowy Gryfland  Leszczyński Maraton Rowerowy  Pętla Drawska - Choszczeński Maraton Rowerowy  Gorzowski Maraton Rowerowy  Łobeski Maraton Rowerowy  Supermaraton - Klasyk Kłodzki  Supermaraton Rowerowy - Jeziorak Tour Iława  Supermaraton Rowerowy - Liczyrzepa w Karpaczu  Supermaraton Rowerowy - Świnoujście
Portal Społeczności Aktywnej.Urząd Marszałkowski w Szczecinie. 

Sponsorzy


VI Kołobrzeski Maraton Rowerowy
© 2011 Wiesław Pawlik