baner

III Kołobrzeski Maraton Rowerowy | Kołobrzeg | 30. maja - 1. czerwca 2008

Regulamin

1. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Bicykl” Kołobrzeg
Biuro Maratonu – Hotel Centrum – ul. Walki Młodych
Baza Maratonu – Internat Zespołu Szkół Morskich ul. Arciszewskiego / noclegi i ognisko /

2. CEL MARATONU
1.Popularyzacja długodystansowych imprez rowerowych w Polsce.
2.Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej.
3.Promowanie walorów krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego oraz Kołobrzegu, Powiatu Kołobrzeskiego i Powiatów ościennych..
4.Wyłonienie najlepszych zawodników w maratonach szosowych w Polsce.
5.Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

3. PROGRAM MARATONU
Maraton odbędzie się w dniach 30 maja – 1 czerwca 2008 r..
Start i meta na terenie miasta Kołobrzeg.
/ boisko szkolne przy ul. Walki Młodych – Hotel Centrum /

30. maja 2008 (piątek)
godz. 17.00 – 22.00 – rejestracja zawodników w biurze maratonu
godz. 20.00 – odprawa techniczna. / boisko lub korytarz /

31. maja 2008 (sobota)
godz. 06.30-07.30 – rejestracja zawodników w biurze maratonu,
godz. 08.00 – odprawa tech. dla zawodników, którzy przyjadą w dniu 31.05.2008
godz. 08.30 – uroczyste otwarcie maratonu
godz. 08.45 – start honorowy (500 m ulicami miasta całą grupą)
godz. 09.00 – start ostry w 15 osobowych grupach
godz. 18.30 – ognisko i zabawa przy muzyce / Baza Maratonu /
godz. 24.00 – zamknięcie tras maratonu

01. czerwca 2008 (niedziela)
godz. 11.00 – wręczenie nagród i medali

4. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Wpisowe 50 zł od osoby, płatne do dnia 23 maja 2008 roku oraz 100 zł płatne po tym terminie. Zniżka dla członków STR Bicykl i Kołobrzeskiego Towarzystwa Cyklistów.
Wpisowe proszę wpłacać na konto:
Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej BICYKL
ul. Katedralna 12
78-100 Kołobrzeg
nr konta: 06 1090 2659 0000 0001 0102 0238
z dopiskiem „maraton”

W przypadku rezygnacji ze startu do 23.05.2008 zwracamy 100 % wpisowego (minus koszt przelewu), po 23.05.2008 nie zwracamy wpisowego.
Zgłoszenia i wpłaty wpisowego na mniej niż 7 dni przed impreza nie gwarantuje pełnych świadczeń. Zgłoszenia przyjmujemy jedynie przez formularz zgłoszeniowy.

5. MARATON
Start na ul. Walki Młodych przy Hotelu Centrum.
Startujemy w grupach 10-osobowych co dwie minuty.
Skład grup ustalamy na podstawie:
1. dystansu – najpierw 264 km, dalej 152 km i na końcu 84 km
2. “koncertu życzeń” – zgłoszenia tylko do dnia 23 maja, dotyczy osób które wpłaciły wpisowe.
3. planowanego czasu przejazdu podanego w zgłoszeniu.

Uczestników obowiązuje 15-godzinny limit czasowy na pokonanie wybranej trasy.
Uczestnicy jadą samodzielnie lub w grupach. Uczestnicy maratonu, którzy będą zmuszeni przerwać jazdę muszą samodzielnie wrócić do Kołobrzegu. Opis trasy z mapką uczestnicy otrzymają przy rejestracji.

STARTUJEMY W KATEGORIACH:
Mężczyźni:
M I – do 18 lat (rok ur. 1991 i młodsi)
M II – od 18 do 30 lat (rok ur. 1990 – 1978)
M III – od 31 do 40 lat (rok ur. 1977 – 68)
M IV – od 41 do 50 lat (rok ur. 1967 – 58)
M V – od 51 do 60 lat (rok ur. 1957 – 48)
M VI – od 61 lat (rok ur.1947 i starsi)
Kobiety:
K I – do 18 (rok ur. 1991 i młodsze)
K II – od 18 do 30 lat (rok ur. 1990- 78)
K III – od 31 do 40 lat (rok ur. 1977 – 68)
K IV – od 41 do 50 lat (rok ur. 1967 – 58)
K V – od 51 do 60 lat (rok ur. 1957 – 48)
K VI – od 61 lat (rok ur. 1947 i starsze)

Rodzaje rowerów:
Rower szosowy – to taki, który posiada opony o wymiarach do rozmiaru 700 × 32 lub 26 × 1,3 włącznie. Rowery pozostałe posiadające ogumienie o rozmiarach większych niż szosowe. Najmniejszy dopuszczalny wymiar opony dla kategorii rowery pozostałe to 700 × 35 lub 635-35 lub 27×1 1/4 lub 26 × 1,4 Rowery z mniejszymi wymiarami będą traktowane jako szosowe.

6. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE
Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. Młodzież powyżej 16 roku życia może wziąć udział w maratonie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na start w maratonie oraz zaświadczenia od lekarza sportowego dopuszczającego do startu w maratonie.
Obowiązkowe wyposażenie: kask sztywny, oświetlenie z przodu białe oświetlające,z tyłu czerwone, licznik rowerowy oraz paszport lub dowód osobisty.
Zalecamy posiadanie telefonu komórkowego.

7. NAGRODY I ŚWIADCZENIA
Każdy uczestnik, który przejedzie przynajmniej jeden z dystansów /84, 152, 264 km/ otrzymuje medal pamiątkowy. W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają: – numer startowy na rower który obowiązkowo ma być przymocowany na kierownicy tak aby był widoczny z przodu roweru i do przyczepienia na plecach zawodnika, – podstawowe ubezpieczenie, – wodę, owoce, kanapki na punktach kontrolnych, – gorący posiłek na mecie,
kiełbasę i zabawę przy muzyce na ognisku.
Pomiar czasu przejazdu

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE – Maraton odbędzie się bez względu na pogodę, – Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich, – Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach, – Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika, – Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu, – Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów, – Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada, – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich, – Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność. – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie, – Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu, – Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania ( zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Dz.Ust. 2002 r.. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). – Organizator maratonu, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. – Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu Pucharu Polski oraz Kołobrzeskiego Maratonu Rowerowego.

Dodatkowe informacje:
Andrzej Gall
tel. 0 604 071 946
gall@tkk.pl


www.supermaraton.org       Supermaraton Rowerowy Gryfland  Trzebnicki Maraton Rowerowy  Leszczyński Maraton Rowerowy  Pętla Drawska - Choszczeński Maraton Rowerowy  Pętla Beskidzka - Istebna  Pętla Karkonosko-Izerska  Łobeski Maraton Rowerowy  Supermaraton - Klasyk Kłodzki  Gorzowski Maraton Rowerowy  Supermaraton Rowerowy - Jeziorak Tour Iława  Supermaraton Rowerowy - Šwinoujťcie
Promy: Szwecja - Polska - Dania, Polferries - największe linie promowe w Polsce.

Sponsor


III Kołobrzeski Maraton Rowerowy
© 2008 Wiesław Pawlik