Kołobrzeski Maraton Rowerowy


Regulamin

1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej „Bicykl”

2. WSPÓŁORGANIZATORZY

Kołobrzeskie Towarzystwo Cyklistów
Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
Samorządy Gminne

3. PATRONAT HONOROWY

Wicemarszałek woj.Zachodniopomorskiego – Henryk Rupnik
Starosta Kołobrzeski – Ryszard Ławrynowicz

4. SPONSORZY

Telewizja Kablowa Kołobrzeg
Radio Kołobrzeg
“Faram” Salon Rowerowy Andrzej Glawer
Jerzy Kasprzyk Salon Renault
Polska Żegluga Bałtycka

5. PATRONAT MEDIALNY

Telewizja Kablowa Kołobrzeg
Radio Kołobrzeg
Kulisy Kołobrzeskie
Kurier Szczeciński

6. KOMITET ORGANIZACYJNY

Dyrektor Maratonu – Mirosław Kielnik
Komandor Maratonu – Andrzej Gall
Z-ca Komandora – Jacek Banasiak
Sędzia Główny – Piotr Kanar
Sędzia Trasy – Lech Pawłowski
Szef Trasy – Jerzy Wąsik
Szef Promocji – Tomasz Grobla
Szef Rozrywki – Grzegorz Kołodziejek
Szef Żywienia – Jerzy Leszczyński
Kwatermistrz – Antoni Szarmach
Skarbnik – Dorota Dassow
Rzecznik Prasowy – Marzena Bamber
Sekretarz Maratonu – Anna Dudek
Sekretarz Maratonu – Agnieszka Kanderska
Informatyk Zawodów – Wiesław Pawlik
Strona www Zawodów – Krzysztof Kwiatkowski

7. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM MARATONU

Maraton odbędzie się w dniach 19-21.05.2006.
Start i meta na terenie miasta Kołobrzeg.

19.05.2006( piątek)
godz. 17.00-21.00 - rejestracja zawodników w biurze maratonu
godz. 20.00 - odprawa techniczna.

20.05.2006 (sobota)
godz. 06.30-07.00 - rejestracja zawodników w biurze maratonu,
godz. 07.30 - odprawa tech. dla zawodników, którzy przyjadą w dniu 20.05.2006
godz. 08.30 - uroczyste otwarcie maratonu
godz. 08.45 - start honorowy (500 m ulicami miasta całą grupą)
godz. 09.00 - start
godz. 19.00 - ostateczny czas wyjazdu na II pętle,

21.05.2006 (niedziela)
godz. 05.00 - zamknięcie II pętli,
godz. 11.30 - uroczyste zakończenie, wręczenie medali i losowanie nagród.

8. WPISOWE I ZGŁOSZENIA

Wpisowe 50 zł od osoby, płatne do dnia 05 maja 2006 roku oraz 100 zł płatne po 05 maja 2006. Zniżki dla członków STR „Bicykl” i Kołobrzeskiego Towarzystwa Cyklistów - wpisowe 30 zł. Wpisowe proszę wpłacać na konto:

Stowarzyszenie Turystyki Rowerowej BICYKL
ul. Katedralna 12
78-100 Kołobrzeg
nr konta: 91 1090 2659 0000 0001 0477 5615
z dopiskiem “maraton”

W przypadku rezygnacji ze startu do 05 maja 2006 zwracamy 100 % wpisowego (minus koszt przelewu), po 05 maja 2006 nie zwracamy wpisowego. Zgłoszenia i dokonanie wpłaty wpisowego na mniej niż 7 dni przed impreza nie gwarantuje pełnych świadczeń.
Zgłoszenia przyjmujemy jedynie przez formularz zgłoszeń.

9. BAZA MARATONU

Baza zawodów w internacie Zespołu Szkół Morskich przy ul. Arciszewskiego (noclegi, parking). Biuro zawodów Hotel „Centrum” ul. Walki Młodych (rejestracja, odprawa tech., PK, PŻ, start, meta).

Noclegi uczestnicy rezerwują we własnym zakresie na terenie miasta.
Najtańsze noclegi są w bazie zawodów w cenie 15 zł od osoby / doba (w cenie śniadanie). Jest to specjalna zniżka dla uczestników maratonu, którzy zarezerwują noclegi do końca kwietnia 2006 roku.
Rezerwacja: Antoni Szarmach - tel. 0 606 999 561 (przy rezerwacji noclegu wpisowe wynosi 50+30=80 zł).

10. CEL MARATONU

- popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej.
- sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej.
- wyłonienie najlepszych zawodników w maratonach szosowych w Polsce.
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
- prezentacja walorów krajoznawczych Województwa Zachodniopomorskiego oraz Kołobrzegu i Powiatu Kołobrzeskiego

11.TRASA MARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

Trasa zawodów wymaga dobrej zaprawy w turystyce rowerowej. Liczy ona 70 km – trasa dla mniej zaawansowanych, 155 km - I pętla, 310 km - dwie pętle. Start na ul.Walki Młodych przy Hotelu Centrum w Kołobrzegu. Startujemy w grupach 15 osobowych. Start grup, co 5 minut. Trasa maratonu to do wyboru dystans 70 km, 155 km lub 310 km. Uczestników obowiązuje 20-godzinny limit czasowy na pokonanie trasy o długości 155 km lub 310 km. Na II pętlę maratonu mogą wyjechać jedynie ci uczestnicy, którzy pokonali I pętlę w limicie czasowym 10 godzin. Kolejna pętla jest identyczna jak pierwsza. Uczestnicy jadą samodzielnie lub w grupach. Uczestnicy maratonu, którzy z jakiś powodów będą zmuszeni przerwać jazdę muszą samodzielnie wrócić do Kołobrzegu.Dokładny opis trasy z mapką uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej. Na każdej pętli maratonu organizatorzy przygotują 2 punkty żywienia, na których zawodnicy otrzymają wodę, owoce, kanapki i 4 punkty kontrolne.

12. OPIS TRASY MARATONU :

TRASA 70 KM

00 KM - START - PK,PŻ
12 KM - CHARZYNO
16 KM - NIEŻYN
19 KM - SIEMYŚL
23 KM - GÓRAWINO - PK
29 KM - TRZYNIK
36 KM - GOŚCINO - PŻ
42 KM - POBŁOCIE WLK.
46 KM - WŁOŚCIBÓRZ
48 KM - PRZYSTANEK BARDY - PK
58 KM - BOGUCINO
63 KM - NIEKANIN
70 KM - META

TRASA 155 KM

00 KM - START - PK,PŻ
09 KM - SKRĘT DO SIEMYŚLA
12 KM - CHARZYNO
16 KM - NIEŻYN
23 KM - GÓRAWINO - PK
32 KM - WJAZD NA „6” / W LEWO /
34 KM - ZJAZD Z „6” – KIER.SŁAWOBORZE
42 KM - POWALICE
45 KM - MYSŁOWICE / W PRAWO NA JASTRZĘBNIKI /
54 KM - JASTRZĘBNIKI / 300 M – BRUK /
58 KM - PRZYMIARKI / PRZECINAMY 162 W KIER. BIAŁY ZDRÓJ /
60 KM - BIAŁY ZDRÓJ
62 KM - BYSTRZYNA
67 KM - NIELEP / W KIER.DĄBROWY /
70 KM - PRZEJAZD KOLEJOWY - STOP
73 KM – DĄBROWA - PK,PŻ
78 KM - LIPIE
82 KM - RĄBINO / W KIER.BIAŁOGARD-LEWO-PRZEZ PRZEJAZD /
94 KM - GRUSZEWO
97 KM - PRZEJAZD – STRZEŻONY
100 KM - BIAŁOGARD
101 KM - PRZEJAZD KOLEJOWY
101 KM - WJAZD NA 163 / LEWO /
103 KM - WJAZD NA 166 / PRAWO /
111 KM - PRZECINAMY „6” – PROSTO W KIER.WARNINO
114 KM - ŚWIEMINO - PK
116 KM - UBYSŁAWICE
118 KM - MIERZYN
123 KM - WRZOSOWO
124 KM - WJAZD NA 163 /LEWO / - 300 M
124 KM - SKRĘT W PRAWO W KIER.KŁOPOTOWA
127 KM - KŁOPOTOWO
132 KM - WŁOŚCIBÓRZ
135 KM - PRZYSTANEK BARDY - PK
144 KM - BOGUCINO
148 KM - NIEKANIN
155 KM - META

13. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE

Maraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. Młodzież powyżej 16 roku życia może wziąć udział w maratonie po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców na start w maratonie oraz zaświadczenia od lekarza sportowego dopuszczającego do startu w maratonie.
Obowiązkowe wyposażenie: kask sztywny, oświetlenie w nocy przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone), w dzień światła odblaskowe przednie (białe) i tylnie (czerwone, może być migające), licznik rowerowy oraz paszport lub dowód osobisty. Organizatorzy zalecają posiadanie telefonu komórkowego.

14. NAGRODY I ŚWIADCZENIA

Każdy uczestnik, który przejedzie przynajmniej jeden z dystansów / 70,155,310 KM/ otrzymuje medal pamiątkowy.
W ramach wpisowego organizatorzy zapewniają:
- mapę i opis trasy, komunikat techniczny,
- numer startowy na rower i do przyczepienia na plecach zawodnika,
- wodę, owoce, kanapki na punktach kontrolnych,
- gorąca zupa po zakończeniu każdej pętli,
- ubezpieczenie od skutków nieszczęśliwych wypadków.

15. FORMA I KATEGORIE STARTOWE

Mężczyźni:
M I - do 20 lat (rok ur. 1986 i młodsi)
M II - od 21 do 30 lat (rok ur. 1985 - 76)
M III - od 31 do 40 lat (rok ur. 1975 - 66)
M IV - od 41 do 50 lat (rok ur. 1965 - 56)
M V - od 51 do 60 lat (rok ur. 1955 - 46)
M VI - od 61 lat (rok ur. 1945 i starsi)

Kobiety:
K I - do 20 lat (rok ur. 1986 i młodsze)
K II - od 21 do 30 lat (rok ur. 1985 - 76)
K III - od 31 do 40 lat (rok ur. 1975 - 66)
K IV - od 41 do 50 lat (rok ur. 1965 - 56)
K V - od 51 do 60 lat (rok ur.1955 - 46)
K VI - od 61 lat (rok. 1945 i starsze)

W przypadku startu mniej niż 4 uczestników w jednej kategorii wiekowej organizator imprezy ma prawo łączenia kategorii wiekowych oraz kategorii roweru.

16. RODZAJE ROWERÓW

Zgodnie z Regulaminem PP

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Maraton odbędzie się bez względu na pogodę,
- Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich,
- Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach,
- Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika,
- Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy rajdu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu,
- Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów,
- Uczestnik, który zrezygnuje ze startu po 05.05.2006 lub nie zgłosi się na starcie traci prawo do opłaty startowej i świadczeń,
- Zgłoszenie po terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń,
- Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada,
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich,
- Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie,
- Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne,
- Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania ( zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Dz.Ust. 2002 r.. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204).
- Organizator maratonu, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz maratonu, w którym uczestniczy.W przypadku małej ilości uczestników organizator zastrzega sobie prawo łączenia niektórych kategorii wiekowych.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od :

Andrzej Gall
tel. 0604 071 946 lub gall@tkk.pl